Turc | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
画像は・・・・を含んでいる。
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Utilisé pour décrire une image
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

図・・・・は・・・・を表しています。
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
図・・・・は・・・・を表している。
... figürü ...'i gösteriyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
図・・・・は・・・・を説明している。
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
図・・・・は・・・・を示している。
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme