Anglais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
The graphs show a plateau at the level of…
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
De afbeelding bevat ...
Within the picture is contained…
Utilisé pour décrire une image
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
The shape of the graph demonstrates that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
The graph can thus be used to predict…
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure…representing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Afbeelding ... toont ...
Figure…showing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram…examining…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... beschrijft ...
Diagram…depicting…
Utilisé comme texte sous un diagramme