Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
De afbeelding bevat ...
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Afbeelding ... geeft ... weer.
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Afbeelding ... toont ...
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... onderzoekt ...
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... beschrijft ...
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme