Polonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Utilisé pour décrire une image
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme