Portugais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
De afbeelding bevat ...
A figura contém...
Utilisé pour décrire une image
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
A forma do diagrama demonstra que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...representando...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Afbeelding ... toont ...
Figura...mostrando...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...examinando...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...representando...
Utilisé comme texte sous un diagramme