Coréen | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Rysunek zawiera...
이 그림 속에는 ...
Utilisé pour décrire une image
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Z kształtu wykresu wynika, że...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Rysunek... przedstawia...
...를 나타내는 표
Utilisé comme texte sous un diagramme
Rysunek... pokazuje...
...을 보여주는 표
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram...bada...
...을 관찰한 표
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zobrazowuje...
...을 보여주는 표
Utilisé comme texte sous un diagramme