Japonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Rysunek zawiera...
画像は・・・・を含んでいる。
Utilisé pour décrire une image
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Z kształtu wykresu wynika, że...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Rysunek... przedstawia...
図・・・・は・・・・を表しています。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Rysunek... pokazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram...bada...
図・・・・は・・・・を説明している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zobrazowuje...
図・・・・は・・・・を示している。
Utilisé comme texte sous un diagramme