Russe | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Utilisé pour décrire une image
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Utilisé comme texte sous un diagramme
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Utilisé comme texte sous un diagramme