Finnois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
A figura contém...
Tässä kuvassa näkyy...
Utilisé pour décrire une image
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
A forma do diagrama demonstra que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...representando...
Kaavio ... edustaa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...mostrando...
Kuva ... näyttää...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...examinando...
Kaavio ... tarkastelee...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...representando...
Kaavio ... esittää...
Utilisé comme texte sous un diagramme