Anglais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
The graphs show a plateau at the level of…
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Această imagine conţine...
Within the picture is contained…
Utilisé pour décrire une image
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
This diagram represents…and therefore shows that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Forma graficului demonstrează că...
The shape of the graph demonstrates that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
The graph can thus be used to predict…
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...reprezintă...
Figure…representing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...arătând...
Figure…showing…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...exprimând...
Diagram…examining…
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...reprezentând...
Diagram…depicting…
Utilisé comme texte sous un diagramme