Espagnol | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Această imagine conţine...
Dentro de la figura se encuentra...
Utilisé pour décrire une image
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Forma graficului demonstrează că...
La forma del gráfico demuestra que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...reprezintă...
La figura... representa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...arătând...
La figura... muestra...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...exprimând...
El diagrama... analiza...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...reprezentând...
El diagrama... representa...
Utilisé comme texte sous un diagramme