Grec | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Această imagine conţine...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Utilisé pour décrire une image
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Forma graficului demonstrează că...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...reprezintă...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...arătând...
Το σχήμα... δείχνει...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...exprimând...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...reprezentând...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Utilisé comme texte sous un diagramme