Italien | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Utilisé pour décrire une image
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Utilisé comme texte sous un diagramme