Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Această imagine conţine...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Forma graficului demonstrează că...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...reprezintă...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...arătând...
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...exprimând...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...reprezentând...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme