Russe | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Графики изображают прямую на уровне...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Această imagine conţine...
На рисунке мы можем увидеть...
Utilisé pour décrire une image
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Forma graficului demonstrează că...
Форма графика показывает, что...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figura...reprezintă...
... обозначает
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figura...arătând...
... обозначает
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...exprimând...
Диаграмма... рассматривает...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagrama...reprezentând...
Диаграмма... изображает...
Utilisé comme texte sous un diagramme