Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Графики изображают прямую на уровне...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
На рисунке мы можем увидеть...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Форма графика показывает, что...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Таким образом график может быть использован для предсказания...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

... обозначает
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
... обозначает
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Диаграмма... изображает...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme