Finnois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bilden visar ...
Tässä kuvassa näkyy...
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur ... respresenterar ...
Kaavio ... edustaa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur ... visar ...
Kuva ... näyttää...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... undersöker ...
Kaavio ... tarkastelee...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... skildrar ...
Kaavio ... esittää...
Utilisé comme texte sous un diagramme