Hindi | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bilden visar ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Formen på diagrammet visar på att ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur ... respresenterar ...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur ... visar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... undersöker ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... skildrar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Utilisé comme texte sous un diagramme