Japonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Utilisé comme texte sous un diagramme