Néerlandais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bilden visar ...
De afbeelding bevat ...
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Formen på diagrammet visar på att ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur ... respresenterar ...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur ... visar ...
Afbeelding ... toont ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... undersöker ...
Diagram ... onderzoekt ...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... skildrar ...
Diagram ... beschrijft ...
Utilisé comme texte sous un diagramme