Portugais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Bilden visar ...
A figura contém...
Utilisé pour décrire une image
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Formen på diagrammet visar på att ...
A forma do diagrama demonstra que...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Figur ... respresenterar ...
Figura...representando...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Figur ... visar ...
Figura...mostrando...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...examinando...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...representando...
Utilisé comme texte sous un diagramme