Arabe | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
V obrázku je obsažen(a)...
تحتوي الصورةُ على...
Utilisé pour décrire une image
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tvar grafu ukazuje, že...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
الشكل... يمثل...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
الشكل... يبيّن...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zkoumá...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... znázorňuje
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Utilisé comme texte sous un diagramme