Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme