Finnois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Utilisé pour décrire une image
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Utilisé comme texte sous un diagramme