Roumain | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
V obrázku je obsažen(a)...
Această imagine conţine...
Utilisé pour décrire une image
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tvar grafu ukazuje, že...
Forma graficului demonstrează că...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figura...reprezintă...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figura...arătând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zkoumá...
Diagrama...exprimând...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... znázorňuje
Diagrama...reprezentând...
Utilisé comme texte sous un diagramme