Turc | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
V obrázku je obsažen(a)...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Utilisé pour décrire une image
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zkoumá...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... znázorňuje
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Utilisé comme texte sous un diagramme