Vietnamien | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
V obrázku je obsažen(a)...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Utilisé pour décrire une image
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tvar grafu ukazuje, že...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Hình... minh họa...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Hình... thể hiện...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... zkoumá...
Biểu đồ... cho thấy...
Utilisé comme texte sous un diagramme
Diagram... znázorňuje
Biểu đồ... mô tả...
Utilisé comme texte sous un diagramme