Chinois | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Utilisé pour décrire une image
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Utilisé comme texte sous un diagramme