Japonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Utilisé pour décrire une image
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Utilisé comme texte sous un diagramme
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Utilisé comme texte sous un diagramme