Polonais | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Rysunek zawiera...
Utilisé pour décrire une image
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Rysunek... przedstawia...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... figürü ...'i gösteriyor.
Rysunek... pokazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram...bada...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... zobrazowuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme