Russe | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Utilisé pour décrire une image
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Utilisé comme texte sous un diagramme
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Utilisé comme texte sous un diagramme