Tchèque | Phrases - Académique | Graphiques, Images et Diagrammes

Graphiques, Images et Diagrammes - Description

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Utilisé pour décrire une tendance dans un graphique
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Utilisé pour décrire une tendance à la stabilisation
Resmin içinde ... de dahil durumda.
V obrázku je obsažen(a)...
Utilisé pour décrire une image
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Utilisé pour décrire une information dans un diagramme

Graphiques, Images et Diagrammes - Interprétation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tvar grafu ukazuje, že...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Utilisé pour une interprétation et une explication d'un diagramme plus pointue
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Utilisé pour indiquer une future tendance supposée dans un graphique...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Utilisé quand il y a plusieurs façons d'interpréter un graphique

Graphiques, Images et Diagrammes - Légendes

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... figürü ...'i gösteriyor.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... zkoumá...
Utilisé comme texte sous un diagramme
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... znázorňuje
Utilisé comme texte sous un diagramme