Néerlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ouverture générale pour introduire un sujet
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Het is een welbekend feit dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ouverture générale pour introduire un sujet
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduction des thèmes principaux
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
يستعرض هذا البحث أسباب...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
هدفنا هو أنْ...
Ons doel is, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

تعني... بحكم التعريف...
Volgens de definitie betekent ... ...
Utilisé pour définir un certain mot
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Utilisé pour définir un certain mot
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Utilisé pour définir un certain mot
يشير مصطلح... إلى...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Utilisé pour définir un certain mot
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
من المهم التأكيد على...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Une manière simple de définir un certain mot
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Daarmee bedoelen we ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude