Roumain | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Ouverture générale pour introduire un sujet
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Ouverture générale pour introduire un sujet
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Trecând din nou în revistă factorii...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
أحد المواضيع الملحّة... هو...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduction des thèmes principaux
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pour mettre en valeur votre étude
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
يستعرض هذا البحث أسباب...
Această lucrare explorează cauzele...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
هدفنا هو أنْ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

تعني... بحكم التعريف...
Prin definiție, ... înseamnă...
Utilisé pour définir un certain mot
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Utilisé pour définir un certain mot
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Utilisé pour définir un certain mot
يشير مصطلح... إلى...
Termenul...se referă la...
Utilisé pour définir un certain mot
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...este înțeles ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
من المهم التأكيد على...
Este important să accentuăm...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Atenţia noastră este acum asupra...
Une manière simple de définir un certain mot
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Ceea ce vrem să spunem este...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude