Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
يستعرض هذا البحث أسباب...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
هدفنا هو أنْ...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

تعني... بحكم التعريف...
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
يشير مصطلح... إلى...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
من المهم التأكيد على...
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude