Tchèque | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Je obecně známým faktem, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduction des thèmes principaux
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pour mettre en valeur votre étude
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
يستعرض هذا البحث أسباب...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
هدفنا هو أنْ...
Našim cílem je...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

تعني... بحكم التعريف...
Podle definice...znamená...
Utilisé pour définir un certain mot
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Utilisé pour définir un certain mot
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Je důležité si ujasnit definici...
Utilisé pour définir un certain mot
يشير مصطلح... إلى...
Termín...odkazuje na...
Utilisé pour définir un certain mot
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Podle... je definován/a jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...se obecně rozumí...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
من المهم التأكيد على...
Je důležité zdůraznit...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Zaměřujeme se na...
Une manière simple de définir un certain mot
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
To, co máme na mysli, je...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Bylo navrhnuto několik definic.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Tato vysvětlení vychází z...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude