Danois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Det er et velkendt faktum at...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
Et vedvarende emne i...er...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Vores formål er at...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
Ved definition...betyder...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Termet... henviser til...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Ifølge..., defineres...som...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
...forståes sædvanligvis som...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Det er vigtigt at understrege...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Vores fokus er på...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
Hvad vi mener er at...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude