Roumain | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Ouverture générale pour introduire un sujet
众所周知...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Ouverture générale pour introduire un sujet
如今,大家普遍认为...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
我们审视...等方面。
Trecând din nou în revistă factorii...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在此分析基础上,我们论证...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
在...领域,学者们普遍认为...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduction des thèmes principaux
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pour mettre en valeur votre étude
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
这项研究探寻...的原因
Această lucrare explorează cauzele...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
近期相关研究的作者建议...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
我们的目的是...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

根据定义,...的意思是...
Prin definiție, ... înseamnă...
Utilisé pour définir un certain mot
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Utilisé pour définir un certain mot
明确...的定义很重要
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Utilisé pour définir un certain mot
术语...指...
Termenul...se referă la...
Utilisé pour définir un certain mot
根据标准模型,...可以被定义为...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
根据...,...被定义为...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...普遍被认为是指...
...este înțeles ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
提到...,通常我们想到的是...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
两个简短的例子可以解释这一概念。
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
强调...很重要
Este important să accentuăm...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
我们的关注点在...
Atenţia noastră este acum asupra...
Une manière simple de définir un certain mot
最后,我们应该明确对...的定义
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
我们的意思是...
Ceea ce vrem să spunem este...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
就此可以提供几种解释。
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
根据...,其他学者认为...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

那么核心问题是:...将如何影响...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
研究表明多种因素与...相关
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...发现...和...存在重要关联
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude