Japonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det er et velkendt faktum at...
これは周知の事実だが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Generelt set er det i dag aftalt at...
・・・・と言われているが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Et vedvarende emne i...er...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduction des thèmes principaux
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Pour mettre en valeur votre étude
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
最近では・・・・と言われているが、
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Vores formål er at...
私たちの目的は・・・・
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Ved definition...betyder...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Utilisé pour définir un certain mot
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Utilisé pour définir un certain mot
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Utilisé pour définir un certain mot
Termet... henviser til...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Utilisé pour définir un certain mot
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ifølge..., defineres...som...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...forståes sædvanligvis som...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det er vigtigt at understrege...
・・・・を強調することは重要である。
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vores fokus er på...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Une manière simple de définir un certain mot
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Hvad vi mener er at...
私たちが意味しているのは・・・・
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
複数の例が見受けられる。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude