Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det er et velkendt faktum at...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Generelt set er det i dag aftalt at...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Et vedvarende emne i...er...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Vores formål er at...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Ved definition...betyder...
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
Termet... henviser til...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ifølge..., defineres...som...
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...forståes sædvanligvis som...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det er vigtigt at understrege...
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vores fokus er på...
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Hvad vi mener er at...
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude