Polonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Estas konata fakto, ke...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Wiele się mówi i pisze o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Daura temo en... estas...
Stałym tematem w...jest...
Introduction des thèmes principaux
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pour mettre en valeur votre étude
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Praca ta bada przyczyny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Nia celo estas...
Naszym celem jest...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Per difino... signifas...
Z definicji... wynika...
Utilisé pour définir un certain mot
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Utilisé pour définir un certain mot
Estas grave, havi certe la difino de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Utilisé pour définir un certain mot
La termino... rilatas al...
Termin...odnosi się do...
Utilisé pour définir un certain mot
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...estas kutime komprenita por signifi...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Gravas emfazi...
Należy podkreślić,...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Nia fokuso estas sur...
Skupiając się na...
Une manière simple de définir un certain mot
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Kion ni volas diri, estas ke...
Mam na myśli, że...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude