Allemand | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
Unsere Intention ist, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Gemäß ... wird ... definiert als...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Damit meinen wir...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude