Espagnol | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
Ya es bien sabido que...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
Mucho se ha escrito sobre...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Examinaremos los factores...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un tema persistente en... es...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta investigación explora las causas de...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
Tenemos como propósito...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...es por definición...
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es importante entender correctamente la definición de...
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
El término... se refiere a...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acuerdo con..., ... se define como...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... se entiende como...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es importante enfatizar...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Nuestro punto de enfoque será...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Queremos decir...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
X encontró una relación significativa entre... y ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude