Finnois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
On tunnettu tosiasia, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
Tarkoituksemme on...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Määritelmältään...tarkoittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termi... viittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
...mukaan ... määritellään...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
On tärkeää painottaa...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Keskitymme...
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Tarkoitamme tällä, että...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Useita selityksiä on tarjottu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Nämä selitykset kumpuavat...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude