Japonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Közismert tény, miszerint...
これは周知の事実だが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Rengeteg anyag szól arról...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Általánosan elfogadott tény, hogy...
・・・・と言われているが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Utána áttekintjük a tényezőket...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
A...egy állandó téma a ...-ban.
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduction des thèmes principaux
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Pour mettre en valeur votre étude
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
最近では・・・・と言われているが、
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
A célunk, hogy...
私たちの目的は・・・・
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Utilisé pour définir un certain mot
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Utilisé pour définir un certain mot
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Utilisé pour définir un certain mot
A .... kifejezés arra utal, hogy...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Utilisé pour définir un certain mot
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
.... szerint a .... jelentése, hogy....
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Fontos hangsúlyozni, hogy...
・・・・を強調することは重要である。
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
私たちは・・・・に重点を置いている。
Une manière simple de définir un certain mot
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
私たちが意味しているのは・・・・
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
複数の例が見受けられる。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude