Espéranto | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Estas konata fakto, ke...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
Daura temo en... estas...
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
Nia celo estas...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
Per difino... signifas...
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Estas grave, havi certe la difino de...
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
La termino... rilatas al...
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
...estas kutime komprenita por signifi...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
Gravas emfazi...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
Nia fokuso estas sur...
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
Kion ni volas diri, estas ke...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude