Roumain | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Trecând din nou în revistă factorii...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
Această lucrare explorează cauzele...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
Prin definiție, ... înseamnă...
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
Termenul...se referă la...
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
...este înțeles ca...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
Este important să accentuăm...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
Atenţia noastră este acum asupra...
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
Ceea ce vrem să spunem este...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude