Japonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este cunoscut tuturor faptul că...
これは周知の事実だが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
・・・・と言われているが、・・・
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Trecând din nou în revistă factorii...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Am conceput această analiză pentru a identifica...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
O temă recurentă in domeniul...este...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introduction des thèmes principaux
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Pour mettre en valeur votre étude
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Această lucrare explorează cauzele...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorii mai multor studii recente au propus...
最近では・・・・と言われているが、
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
私たちの目的は・・・・
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Prin definiție, ... înseamnă...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Utilisé pour définir un certain mot
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Utilisé pour définir un certain mot
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Utilisé pour définir un certain mot
Termenul...se referă la...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Utilisé pour définir un certain mot
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Conform ..., ...este definit ca fiind...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...este înțeles ca...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Este important să accentuăm...
・・・・を強調することは重要である。
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Atenţia noastră este acum asupra...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Une manière simple de définir un certain mot
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ceea ce vrem să spunem este...
私たちが意味しているのは・・・・
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
複数の例が見受けられる。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Urmând..., experții au demonstrat că...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude