Portugais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Para responder esta questão deve-se observar...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este cunoscut tuturor faptul că...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
É consenso geral que...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Trecând din nou în revistă factorii...
Analisa-se agora os fatores...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Esta análise visa identificar...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
O temă recurentă in domeniul...este...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introduction des thèmes principaux
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Pour mettre en valeur votre étude
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Această lucrare explorează cauzele...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorii mai multor studii recente au propus...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Prin definiție, ... înseamnă...
Por definição, ... significa...
Utilisé pour définir un certain mot
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Utilisé pour définir un certain mot
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
É importante deixar claro a definição de...
Utilisé pour définir un certain mot
Termenul...se referă la...
O termo...refere-se à/ao...
Utilisé pour définir un certain mot
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Conform ..., ...este definit ca fiind...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...este înțeles ca...
...geralmente significa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Este important să accentuăm...
É importante enfatizar que...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Atenţia noastră este acum asupra...
O foco é em/no/na...
Une manière simple de définir un certain mot
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ceea ce vrem să spunem este...
O que se quer dizer é...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Diversas explicações foram dadas.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Urmând..., experții au demonstrat că...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...encontrou significante correlação entre...e...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude