Russe | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este cunoscut tuturor faptul că...
Хорошо известно, что...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
О... было уже многое написано и сказано...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Сегодня принято считать, что...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Trecând din nou în revistă factorii...
Вспомним о таких фактах, как...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
O temă recurentă in domeniul...este...
Постоянной темой... является...
Introduction des thèmes principaux
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Pour mettre en valeur votre étude
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Această lucrare explorează cauzele...
Это исследование посвящено изучению причин...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorii mai multor studii recente au propus...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Нашей целью является...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Prin definiție, ... înseamnă...
...обычно определяют как...
Utilisé pour définir un certain mot
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Utilisé pour définir un certain mot
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Необходимо четко разъяснить определение...
Utilisé pour définir un certain mot
Termenul...se referă la...
Термин... относится к...
Utilisé pour définir un certain mot
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Согласно..., ... может быть определено как...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...este înțeles ca...
... обычно понимают как ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Este important să accentuăm...
Важно подчеркнуть...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Atenţia noastră este acum asupra...
Мы сфокусировались на...
Une manière simple de définir un certain mot
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Наконец, дадим определение слова...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ceea ce vrem să spunem este...
Мы имеем в виду, что...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Предлагаются различные толкования
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Urmând..., experții au demonstrat că...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude